برفک ساز تیغه متحرک

صنایع برودتی آندارنیک

برفک ساز تیغه متحرک

برفک ساز تیغه متحرک : در این نوع برفک ساز بر خلاف نوع دیگر برفک ساز، اواپراتور به صورت ثابت بوده و تیغه ی برفک ساز به صورت دوار به گردش در می آید و یخ چسپیده به دیواره اواپراتور برفک ساز را جدا می سازد. در این نوع برفک ساز ها یخ نسبتا قطور تری نسبت به نوع تیغه ثابت تولید می شود و طبیعتا این نوع نسبت به برفک ساز تیغه ثابت دارای استهلاک اواپراتور کمتری می باشد.