رسالت صنایع برودتی آندرانیک

تولید کننده یخ ساز ، آب سرد کن ، برفک ساز

واحد تحقیق و توسعه صنایع برودتی آندرانیک، با بررسی شرایط آب و هوایی مناطق مختلف ایران زمین و در نظر گرفتن کارایی انواع یخ ساز ، آب سرد کن ، برفک ساز های خود، طرح های بهینه سازی خود را در اختیار کارشناسان تولید قرار داده و کارشناسان در طول سی سال گذشته همواره محصولات خود را با شرایط کارکرد مناطق مختلف ایران بهینه سازی نموده اند.
صنایع برودتی آندرانیک با تکیه بر نیروی انسانی ، تجهیزات ، ماشین آلات و محیط کار مناسب و برنامه های ایمنی لازم جهت دستیابی به بالاترین کیفیت انواع یخ ساز ، آب سردکن ، برفک ساز را تامین نموده است.
صنایع برودتی آندرانیک ماندگاری سی سال خود را در تولید انواع یخ ساز ، آب سرد کن  و برفک ساز را تکیه بر این شعار می داند که فروش یک محصول پایان یک فرآیند نیست بلکه آغاز یک تعهد بلند مدت است.