#506
آندرانیک
مدیرکل

برای عمر زیاد و کیفیت یخ های تولید شده از ورق استیل مات نگیر استفاده می شود .