#511
آندرانیک
مدیرکل

دمای محیط 25 درجه سانتی گراد و حداکثر دمای آب ورودی 15 درجه سانتی گراد برای یخ ساز